Hjem Danmark Rundt om Arresø – Danmarks største sø

Rundt om Arresø – Danmarks største sø

+ praktisk information til dit besøg ved Arresø nederst på siden

Sump, rørskov, travle bævere og et fantastisk fugleliv. Vikinger, 1000 år gamle slotsruiner og en af Danmarks ældste industribyer. I Nordsjælland ligger Arresø, der ikke kun byder på smukke naturoplevelser, men også spændende historie.

Engang var Arresø en fjord ud til Kattegat, men pga. landhævning i 1600-tallet blev afløbet blokeret. Arresø blev dermed en ferskvandssø med forbindelse til Roskilde Fjord via Arrenakke Å, men tilsanding blokerede også det afløb, hvilket førte til flere oversvømmelser i starten af 1700-tallet.

Det fik Frederik 4. til at beordre en kanal gravet fra Arresø til Roskilde Fjord. Det var soldater, der fra 1717 til 1719 gravede kanalen, og det siges, at også krigsfanger og svenske soldater i dansk tjeneste deltog.

Kanalen skabte grundlaget for byen Frederiksværk, der ved hjælp af vandkraften blev en af Danmarks første industribyer. Det skete dog først i 1756 efter en udvidelse af kanalen, der gjorde det muligt at producere både krudt og kanoner.

Franskmanden de Peyrembert havde forgæves forsøgt af fremstille kanoner, men da Frederik 5. gav den dansk-norske industrimand J.F. Classsen og etatsråd Just Fabritius muligheden, skete der noget.

Makkerparret lavede både krudt og metalkanoner, og J.F. Classen blev udnævnt til generalkrigs- og ammunitionskommissær. Ved Ågabet kan man se den fine herregård Arresødal som J.F. Classen lod opføre i 1773.

Resterne af Dronningholm Borgruin

Arresø i gamle dage

Længe inden Arresøs afløb sandede til vidner fund fra jernalderen og vikingetiden ved Hovgårds Pynt om masser af liv omkring søen. Hovgård, der ligger på den østlige side af søen, var i det 12. århundrede hovedsæde for Bispen af Roskildes len i Ramløse.

I 1139 angreb Oluf 2. Haraldsen, der var skånsk konge, Sjælland i forsøget på at vriste tronen fra Erik Lam. Her ved Arresø blev der udkæmpet et slag mellem Oluf og Biskop Rike, der godt nok vandt magtkampen, men måtte lade livet, da den skånske konge som hævn brændte Hovgård ned.

På den anden side af søen lod Erik Lam Vinderød Kirke opføre. Det siges, at han som tak for sejren over Oluf ville ære Jomfru Maria. Oprindelig var kirken i Vinderød sandsynligvis lille og bygget af træ, men blev senere erstattet af en stenkirke.

Få kilometer mod syd kan man se resterne af Dronningholm Borgruin som Valdemar den Store grundlagde i slutningen af 1100-tallet. Man har længe ment, at Dronningholm blev opført af Valdemar Sejr i 1205 og givet som morgengave til hans hustru Dronning Dagmar, men ny viden fortæller en anden historie.

Korset hvor den protestantiske præst blev dræbt – i baggrunden Vinderød Kirke

Den lille borg er ældre, og det anses for usandsynligt, at så omfattende et byggeri blev givet væk som gave. Dronningholm er i dag blot ruiner, hvor kun en lille håndfuld fundamenter og omridset af et ottekantet tårn er tydelige.

Den tørlagte voldgrav eksisterer endnu og med tanke på, at vandstanden i Arresø var højere for 900 år siden, er det ikke svært at forestille sig, at borgen lå beskyttet på en lille ø.

Rundt om Arresø ligger flere kirker, der kan dateres til det 12. århundrede – bl.a. Kregme Kirke, Ramløse Kirke og Vinderød Kirke. Dengang var Danmark katolsk, men med reformationen i 1500-tallet gjorde protestantismen sit indtog i det stærkt religiøse område.

Overgangsperioden var dog ikke uproblematisk. De lokale sagn fortæller, at menigheden gjorde oprør da en protestantisk præst smadrede et ikon af Jomfru Maria og jesusbarnet under sin første gudstjeneste i Vinderød Kirke i 1536.

Præsten måtte flygte over markerne, men blev indhentet og stenet til døde af den rasende menneskemængde. Syd for Vinderød Kirke kan du se et trækors, der er opført til minde om præsten. Det siges, at der siden den skæbnesvangre dag i 1536 har stået et kors lige præcis der, hvor han blev slået ihjel.

Grågæs ved Nørremosen – i baggrunden Kregme Kirke

Natur og dyreliv

Arresø er med rette kendt for sit fantastiske fugleliv. Ornitologer og andre fugleinteresserede har i årtier valfartet til søen, hvor der er rigtig gode muligheder for at spotte en lang række arter som rørhøg, rørdrum og stor skallesluger.

Både havørn og fiskeørn ses også over Arresø, der er udlagt som EU-habitatsområde under Natura 2000, som skal beskytte sjældne og truede dyre- og plantearter. Flere steder omkring søen er der lavet udsigtstårne – bl.a. ved Nørremosen og Auderød Skov.

Et andet sted, der giver et godt udsyn over søen er ved udsigtsplatformen ved Ågabet. Platformen nås ad en 265 meter lang træbro, der fører gennem mose og flere meter høj rørskov. Her på kanten af Arresø er der stille, og både gøg, isfugl og nattergal ses ofte.

Del af den 265 meter lange træbro ved Ågabet

Et af de absolut bedste steder at spotte fugle omkring søen er ved Nejede Vesterskov og ved Pøle Ås udløb. Også her ses havørn og fiskeørn, men rørhøg, fjeldvåge og en lang række vandfugle er også en del af det spændende fugleliv i området.

Naturen rundt om Arresø er mangeartet, men består primært af sump, mose og rørskov. Ellemosen og Lille Lyngby Mose er nok de vigtigste områder for fugleinteresserede, men på den vestlige side af søen kan man også finde mindre skovområder som f.eks. Sonnerup Skov.

På trods af størrelsen består skoven alligevel af både rørskov, sumpområder, ege- og bøgetræer og et tæppe af anemoner i skovbunden om foråret.

Fra 2009 til 2011 blev der udsat bævere i Arresø. For et par tusinde år siden levede bæveren her i Nordsjælland, og den arbejdsomme gnaver skal skabe plads for andre dyr og organismer.

Et af de steder man ofte kan se spor efter bæveren er i det fantastiske vådområde ved Dronningholm. Det er et landskab af en anden verden – et næsten mystisk sted med væltede og døde træer, hvoraf nogle har spor efter bæverens tænder.

Bævernes vådområde ved Dronningholm

Til fugl, fisk eller smuk natur – besøg Arresø

Arresø er lavvandet med grumset vand. Spildevand har gjort søen forurenet med næringsstoffer, der har skabt voldsom algevækst. Det holder planteædende fugle væk, men til gengæld tiltrækker Arresøs mange fisk en lang række andre fugle som ørne, terner, hejrer og skarver.

Søen har fisk som ål, skalle, brasen og sandart. Så mange, at det kan betale sig at sejle ud i små fiskekuttere for at hive fangst i land. Jo, det er lidt ejendommeligt at se fiskekuttere i en sø, men sådan er det altså her.

Det er et unikt område som er nemt at besøge fra København eller hvis du holder ferie i Nordsjælland. Her kan du spotte fugle, gå på jagt efter bævere og fortidsminder i skov og sump eller lære mere om fremstillingen af krudt og kanoner i den gamle industriby Frederiksværk. Jo, oplevelserne er mange omkring Arresø.

Har du fået lyst til selv at besøge Arresø, så kan du finde praktisk information under billedet.
Fiskerbåde ved Ågabet

Praktisk information til dit besøg ved Arresø

Arresø er selvfølgelig helt gratis at besøge. Du finder flest faciliteter på den vestlige side af søen omkring Frederiksværk. Her ligger udkigstårnene ved Nørremosen (i Kregme) og ved Auderød Skov. Det er også her, du finder udkigsplatformen ved Ågabet.

Ved Ågabet og Arresødal kan du om sommeren tage med turbåden Frederikke ud på Arresø. Her kan du høre mere om natur og historie omkring søen.

Vil du overnatte ved Arresøens breder kan du klikke ind på udinaturen.dk for at se, hvor der ligger shelters. Det er selvfølgelig primitivt, men en unik oplevelse.

Arresø ligger få kilometer fra badebyerne Liseleje og Tisvildeleje, hvor du finder nogle af Danmarks bedste strande og en lang række faciliteter til turisterne. Læs meget mere om området på Mit Halsnæs.

Flere oplevelser tæt på Arresø

Frederiksborg Slot

Det enestående Frederiksborg Slot i Hillerød indeholder i dag Det Nationalhistoriske Museum, der er en spændende tur rundt i danmarkshistorien. Læs mere om Frederiksborg Slot.

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

Fra Jægersborg Dyrehave i syd til Gribskov i nord ligger parforcejagtlandskabet, der består af snorlige veje og stier grundlagt af Christian 5. Læs mere om Parforcejagtlandskabet.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Arresø er faktisk en del af nationalparken, der har en lang række andre spændende seværdigheder som klostre, slotte og smuk natur. Læs mere om Nationalpark Kongernes Nationalpark.

Overnatning

Arresø ligger tæt på ferieområderne ved Liseleje, Asserbo og Tisvildeleje, hvor du finder nogle af Danmarks bedste strande – her er det oplagt at leje et sommerhus.

Andre muligheder for overnatning er Hotel Frederiksværk, Liseleje Badehotel og Helenekilde Strandhotel.

Skov ved Auderød
Snog i skovbunden
Anemoner i Sonnerup Skov

Svar på indlæg

Please enter your comment!
Skriv venligst dit navn her