Hjem Indien Indiens historie

Indiens historie

Bliv klogere på Indien inden din rejse

Hvis du skal rejse til Indien er det godt at kende lidt til landets brogede og spændende historie. Her kommer lidt om Indiens historie i korte træk, men hvis du vil vide mere, så er der masser af gode bøger om emnet på biblioteket.

Indien frem til år 0

Indiens første store kultur, Indus-kulturen, blev grundlagt ca. 2.500 år f.kr. Nogle hundrede år senere opstod det første sammenhængende rige, der dog gik forholdsvis hurtigt i opløsning. Af samme grund havde ariske erobrere fra Afghanistan og Centralasien i år 1500 f.kr. let ved at invadere området og tage magten.

De næste 300 år står som noget særligt i Indiens historie. Det var i denne periode at de hellige skrifter, vedaerne, blev skrevet, og kastesystemet blev udformet.

Omkring år 500 f.kr. kommer perserne til Nordindien, men de gør dog ikke større væsen af sig. Nogenlunde samtidig bliver både buddhismen og jainismen grundlagt. I år 326 f.kr. er det Alexander den Store, der erobrer en del af Nordindien, men heller ikke han ser ud til at interessere sig synderligt for området.

Ruinområdet i Sarnath, der er et af Buddhismens helligste steder

Guptaerne og islams indtog

Det giver plads til det første store rige, Maurya-riget, hvis skiftende herskere havde magten frem til ca. år 200 e.kr. Riget svækkes og området overtages af Gupta-familien, der skabte et blomstrende rige, hvor kunst, litteratur og poesi var i fokus. I slutningen af Gupta-perioden bliver hindusimen den dominerende religion.

I det 6. århundrede erobrer hunnerne Nordindien. Små bystater skyder, op og området er nu overvejende muslimsk, en religion, der præger området de næste 1400 år. I 1391 invaderer Mohammed af Ghur Nordindien, men det bliver Qutb-ud-din, en af Mohammeds generaler, der tager magten i Delhi og han bliver således Delhi-sultanatets første sultan.

Delhi-sultanatet havde skiftende herskere. En af de sidste, Tughlag, udvidede riget og flyttede hovedstaden mod syd. Alle Delhis indbyggere blev tvangsforflyttet med det resultat, at den tidligere hovedstad stod uden forsvar.

Timur, en hærføre fra Samarkand, invaderede Nordindien og myrdede løs blandt de tilbageværende hinduer. Området blev igen splittet i små bystater, og det gav plads til mogulerne, der indledte en ny periode i den Indiske historie.

Mogulernes tid

Det var Babur, der med en overlegen hær og moderne våben, indtog Delhi og tog magten i Nordindien. Baburs søn, Humayun, efterfulgte sin far som hersker. Han bliver dog fordrevet af en hærfører fra Østindien, men Humayun vendte senere tilbage og gjorde med succes krav på sit rige.

Han døde dog kort efter, og sønnen Akbar overtog magten som han havde i hele 49 år. Akbar står som den største af mogulherskerne, han udvidede riget og regerede over et enormt område.

Jehangir blev den næste mogul. Han efterfølges af Shah Jahan, der henrettede en række familiemedlemmer blot for at styrke sin magt. Det var som bekendt ham, der opførte Taj Mahal i Agra og det Røde Fort i Delhi. Shah Jahan blev væltet af sin søn Aurangzeb, der satte sin far i fængsel.

Flere omstændigheder gjorde, at Aurangzebs og mogulernes dage var talte. Aurangzeb var ikke særlig populær blandt befolkningen, og ydermere blev han presset af englænderne, der var kommet til Indien 140 år tidligere. Dronning Elisabeth prøvede at få monopol på handelen, og det var startskuddet til en engelsk overtagelse af Indien.

Qutb Minare i Delhi som Qutb-ud-din opførte, hvorfra Islam bredte sig til resten af Indien

Engelsk overherredømme

I starten af 1800-tallet var Indien under engelsk kontrol, men en række småstater med en maharaja som hersker eksisterede dog fortsat i Rajasthan. Maharajaerne havde ingen reel magt, og englænderne havde held med at spille dem ud mod hinanden således, at de aldrig blev en samlet trussel.

Indernes første oprør mod det engelske styre kom i 1857. Den engelske hær havde indført nye kugler, der indeholdt kofedt, og det provokerede de hinduistiske indere, der gjorde tjeneste i hæren. En stor opstand begyndte, men det var igen intern uenighed blandt Indiens mange folkeslag og religioner, der gjorde, at man ikke formåede at fordrive englænderne.

Oprøret havde dog ikke været helt spildt. En voksende nationalisme spirede, og inderne grundlagde kongrespartiet i 1885, der i første omgang har som hovedmål at give inderne mere indflydelse i hverdagen.

Mange af de muslimske indere mente at Kongrespartiet var for hinduorienteret, og de stiftede derfor Den Muslimske Liga i 1905 som en slags modvægt. I 1915 kommer Mahatma Gandhi til Indien efter et længere ophold i Sydafrika. Han bliver hurtigt en ledende skikkelse i Kongrespartiet, ikke mindst i 1919, hvor engelske soldater dræber 379 ubevæbnede indere under en demonstration.

Gandhi svarer igen med en kampagne, der indeholder bl.a. ikke-vold og civil ulydighed. Gandhi er nu den ubestridte leder af oprøret mod englænderne, og muslimerne erfarer hurtigt, at et selvstændigt Indien vil være præget af hinduer. I 1930 lufter muslimerne første gang tanken om en selvstændig stat.

Amber Fort i Jaipur, hjem for maharajaerne i Rajasthan

Indien bliver delt og får sin selvstændighed

Efter en langvarig 2. verdenskrig var englænderne nu klar til at give inderne selvstændighed. Muslimerne var stadig opsatte på at få deres egen stat, mens hinduerne talte for et samlet Indien. Adskillige konfrontationer mellem religionerne fremmede beslutningen om at dele Indien, men det var et yderst kompliceret projekt, der kostede tusinder af menneskeliv.

Mod vest bliver Vestpakistan grundlagt (i dag Pakistan), og mod øst, som nabo til Burma, opstod Østpakistan (i dag Bangladesh), og i midten var Indien reduceret til det land, vi kender i dag.

Selvom delingen skulle ses som den bedste mulighed for fred, var de efterfølgende år meget urolige. I 1948 bliver Gandhi myrdet, og småkrige og konflikter om landområder hørte til dagens orden.

Gandhi nåede aldrig at opleve et frit Indien. Hans mangeårige ven, Jawaharlal Nehru, bliver landets første Premierminister. Nehru-familien præger de næste mange år indisk politik, Jawarhal Nehru’s datter, Indira Gandhi, bliver senere premierminister, men myrdet i 1984. Samme skæbne overgik hendes søn, Rajiv Gandhi i 1991.

Religiøse konflikter præger stadig landet. I 1998 vandt folkepartiet valget, og det er første gang Indien er ledet af et parti, der ikke har noget religiøst tilhørsforhold. I 2004 kommer kongrespartiet tilbage til magten.

Manmohan blev ny premierminister, og han var fortaler for en dialog med Pakistan for at gøre en ende på års ufred. En række terroraktioner i Mumbai, Delhi og Jaipur som Indien mener Pakistan står bag, har dog lagt en dæmper på dialogen.